Sivut

31.12.2015

Matkalla kirjamaailmasta toiseen

Jätetään tämä vuosi toiveikkain mielin.

Aiheen antaa Brittein saarilla laadittu tutkimus sähkökirjan vaikutuksesta lasten lukutaitoon ja -motivaatioon. Tutkimuksen kohteena oli viitisensataa koululaista neljästäkymmenestä koulusta eri puolilta maata. Ikähaarukka oli 8-16 ja seurantajakso vaihteli kahdesta kuukaudesta kahdeksaan.

Tavoitteena oli löytää keinoja varsinkin poikien lukutaidon kehittämiseen. Kaikkialla maailmassa lasten lukutaito heikkenee heikkenemistään ja hälyttävintä kehitys on nuorten poikien keskuudessa. Aikaa ja mielenkiintoa löytyy niin kovin moneen muuhun kuin kirjainten tavaamiseen ja sanojen pyörittämiseen.

Koska keskustelu kirjan ja kirjallisuuden - ja lukemisen - tulevaisuudesta on paljolti kiistaa e-kirjan ja perinteisen kirjan paremmuudesta, tutkijat halusivat testata sähköiseen muotoon laaditun kirjallisuuden mahdollisuuksia nuorten tavoittamiseksi. Erityiskohteena olivat ne, joilla on ennestään vaikeuksia lukemaan opettelussa ja joiden suhtautuminen lukemiseen on kielteinen.

Tulokset olivat rohkaisevia lukemisen tulevaisuuden ja myös e-kirjabisneksen näkökulmasta.

Sekä poikien että tyttöjen keskuudessa lukutaito edistyi tutkimusajankohdan aikana kohisten. Poikien kohdalla etu perinteiseen kirjaan verrattuna oli kaksinkertainen, tyttöjenkin kohdalla huomattava. Lukemista vaikeana pitävien poikien osuus tipahti reilun kymmenen prosenttia. Myös lasten suhtautuminen lukemiseen muuttui positiiviseen suuntaan tutkimusperiodin aikana. Pojista yli 60 % katsoi, että lukeminen on "coolia", kun tätä mieltä oli ennen tutkimuksen alkua vain kolmannes.

Tutkimuksen lopputulemana olikin huomio siitä, miten tärkeätä olisi löytää keinot, joiden avulla lukemisesta tehdään lapsille mukavaa ja kiinnostavaa. Kun motivaatio saadaan herätettyä, loppu hoituu kuin itsestään.

Lapset pitivät erityisesti siitä, että tabletin kautta lukemalla he saattoivat muokata tekstin kokoa itselleen miellyttävämpään suuntaan ja tehdä muitakin lukemista innostavia toimia, kuten vaihtaa tekstin taustaväriä. Väline itsessään on myös mielenkiintoa herättävä. Se ei muistuta enää paperia (joka on siis synonyymi tylsälle) ja näyttää hieman samalta kuin se tuttu laite, jolla voi lähettää tekstiviestejä kavereille. Omanlaisensa muurin kirjaan tarttumiselle aiheuttanee myös kirjan koko ja paksuus, jotka eivät enää ole niin määräävässä asemassa e-kirjan kohdalla.

Seurantatutkimuksen rinnalla tehtiin myös laajempi maanlaajuinen kysely, johon osallistui yli 30 000 lasta. Sen mukaan suurin osa lapsista ja nuorista lukee tekstiä mieluummin sähköisessä muodossa kuin paperilta. Uudella teknologialla voi tutkijoiden mukaan olla siten suuri vaikutus siihen, miten lukemiseen asennoidutaan nuorten keskuudessa. Kirjan lukeminen on jotakin muuta kuin tablettiin tai kännykkään tuijottaminen.

Kaikenlaisiin tutkimustuloksiin on tietenkin syytä suhtautua varauksella ja kriittisesti. Teknologian hyötykäyttö lukutaidon kehittäjänä tai kirjallisuuden kiinnostuksen herättäjänä jakaa mielipiteitä. Eikä teknologia ole koskaan itsessään niin viatonta ja pyyteetöntä kuin se esittää. Mutta juuri tilanteen parantamiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi kunnollinen tutkimustieto on kultaakin kalliimpaa - sekä meille kuluttajille ja palveluiden tuottajille että heille, jotka viime kädessä vaikuttavat siihen, mihin suuntaan yhteiskuntaamme kehitetään - joko e-kirjojen kanssa tai ilman.

Useat käynnissä olevat lukukampanjat lähtevät liikkeelle siitä, että lapsi pitää viedä kirjan luo, että lapsen pitää löytää kirja, että lapselle luetaan ja luodaan positiivinen asenneilmapiiri lukemisharrastusta kohtaan. Ehkä kaiken tämän hyvän ja kannatettavan rinnalle olisi syytä ottaa mukaan myös teknologiaa ja sen käyttöä hyödyntävä ote. Ehkä meidät lukevat ja kirjoittavat aikuiset olisi syytä tutustuttaa siihen maailmaan, jossa lapset elävät ja muokkaavat maailmaa todeksi.

Että siirtäisimme katseemme menneisyyden sijasta tulevaisuuteen ja alkavan, ei enää menneen vuoden haasteisiin.

Tai kuten Joyce aikoinaan niin kauniisti muotoili: "Parempi mennä rohkeasti tuohon toiseen maailmaan, jonkin intohimon täydessä kukoistuksessa, kuin kuihtua ja näivettyä synkästi iän mukana." (Kuolleet, suom. Pentti Saarikoski) 


Translate